Digitale toolset voor adviseurs van familiebedrijven

Met de equimerio® toolset zet je krachtige resultaten voor familie en bedrijf neer. De toolset met innovatieve adviesinstrumenten helpt jou overzicht in complexe situaties aan te brengen en de dialoog met álle familieleden aan te gaan. Hierdoor creëer je een stevig draagvlak voor de gemaakte keuzes. De equimerio® toolset wordt gebruikt door accountants, belastingadviseurs, notarissen, bankiers, organisatieadviseurs en ándere vertrouwde adviseurs van familiebedrijven. Met equimerio laat je zien wat er gebeurt.

De eerste innovatieve professionals hebben de equimerio® toolset al ontdekt!

Equimerio en Wesselman

Familieadviseurs van Wesselman eerste gebruikers equimerio® toolset

Martin Hoskens, Vennoot Accountancy en Familieadviseur van Wesselman Accountants | Adviseurs (foto rechts) en Jurgen Geerlings, medeoprichter en directeur van Equimerio (foto links), hebben zojuist de overeenkomst voor de samenwerking van hun organisaties ondertekend.

Martin Hoskens: “Met de ingebruikname van deze toolset zetten wij een mooie stap als het gaat om innovatie en digitalisering van de advisering aan onze relaties. Onze familiebedrijven onderschrijven dit ook; zij geven aan dat wij hen met het gebruik van de toolset echt aan het denken hebben gezet. Met deze adviesinstrumenten zijn wij in staat om alle uiteenlopende scenario’s en dilemma’s binnen het familiebedrijf duidelijk te visualiseren, wat ons en onze cliënten helpt om op een eenvoudige manier veranderingen inzichtelijk te maken.”

Klik op de video’s om te zien hoe je de tools inzet in het adviesproces

Video fase 1: Aansluiting

Aansluiting

Video fase 2: Verkenning

Verkenning

Video fase 3: Verdieping

Verdieping

Video fase 4: Commitment

Commitment

Welke tools biedt de equimerio® toolset?

Drie Cirkel Model

Visualiseer de verschillende rollen die leden in het bedrijf hebben.

Juridische Structuur

Beschrijf relevante componenten van de juridische structuur in het bedrijf.

Genogram

Visualiseer de relaties in de familiestructuur en maak deze meer inzichtelijk.

Organogram

Bouw de interne organisatie­structuur met verantwoordelijk­heden voor alle functionarissen.

Scenario manager

Definieer mogelijke scenario’s voor toekomstige veranderingen. 

Document manager

Sla alle relevante documenten op en koppel deze aan personen op een overzichtelijke manier.

Logboek

Leg het verloop van de advies­gesprekken vast en gebruik deze voor verslaglegging.

Integraal Overzicht

De homepage van je relatie in een alomvattend overzicht van alle relevante componenten.

Wat zijn de voordelen voor jou als adviseur?

Een hogere effectiviteit als vertrouwde adviseur

Je brengt consequenties van keuzes in beeld. Daar houden mensen van, vooral de praktisch ingestelde ondernemer. Je verkent verschillende scenario’s waarmee je de ondernemer en zijn gezin aan het denken zet. Het wordt gemakkelijker om hen te confronteren met de consequenties van hun wensen en keuzes en vooral om de gevoelens hierover te benoemen en naar elkaar uit te spreken. En bovendien kan je heel gemakkelijk checken waar gaten zijn in het risicomanagement van de familie. Dit alles verhoogt de tevredenheid en loyaliteit van je klant. Jouw opdrachtgever en diens familie zullen jou vertrouwen geven omdat ze ook letterlijk zien dat je professioneel werkt.

Een hogere efficiency van jouw adviesinspanningen

Je legt harde en zachte informatie snel en gemakkelijk vast en je kan deze terug vinden vanuit verschillende invalshoeken. Je brengt alle denkbare documenten van de klant onder één dak in vooraf gedefinieerde of vrije rubrieken. De documenten vind je weer gemakkelijk terug met een reeks van handige filters die je snel en flexibel kan instellen. Daarmee houd je altijd het overzicht. De tools uit de toolset zijn aan elkaar gekoppeld, zodat je alle relevante veranderingen die je in de ene tool doorvoert meteen terug ziet in de andere tools. Hiermee bespaar je kosten en wordt je toegevoegde waarde hoger. Het werken met equimerio evert je hogere opbrengsten per adviesuur op terwijl de klant niet duurder uit is.

Je positioneert jezelf van nature als procesadviseur
De tools zijn gericht op het inzichtelijk maken van ontwikkelingen. Je kan verschillende scenario’s in beeld brengen met zoveel fasen als je wilt. Je legt op een unieke en overzichtelijke manier zowel procesmatige als inhoudelijke informatie vast. Tegelijkertijd overzie je goed de samenhang tussen de procesmatige en inhoudelijke informatie. Daarmee wordt het gemakkelijker om de gespecialiseerde vaktechnische adviseurs aan te sturen en de samenhang van hun inbreng te bewaken. Met equimerio krijg je een voorsprong bij het opbouwen van een diepgaande vertrouwensrelatie. equimerio levert je daarmee niet alleen nieuwe klanten op, maar vooral ook typen opdrachten die niet specifiek zijn gekoppeld aan je kerndiscipline.
Nieuwe vervolgopdrachten en nieuwe omzet

Met de equimerio toolset bevorder je het draagvlak van de beslissingen binnen de familie en daarmee de klanttevredenheid over de uitvoering van je adviesopdracht. De kans is groot dat je daar vervolgopdrachten uit krijgt. Je hebt immers een hechte relatie opgebouwd met alle betrokken personen uit de familie en het bedrijf.

Je adviseert met meer plezier en vertrouwen
Het gemak van de equimerio toolset werkt sterk motiverend en inspirerend, ook voor je klanten en collega’s. De tools zien er aantrekkelijk uit, werken gemakkelijk en tonen de dynamiek van de verandering bij de familie en het bedrijf. Het strakke design is er op gericht om alleen het echt nodige in beeld te hebben. Je hebt een perfect overzicht op verschillende niveaus en je navigeert soepel van de ene naar de andere tool. De tools zijn overal toegankelijk via internet en op verschillende hardware te gebruiken. Het is ook mogelijk om teksten, beelden en structuren te downloaden en op te nemen in eigen rapporten in verschillende formats. Je verrijkt daarmee de documentatie die je vanuit de eigen organisatie bij de klant aanlevert.
De informatie is veilig opgeborgen en uniform overdraagbaar binnen de organisatie

De equimerio toolset werkt via de cloud en heeft alle informatie en bestanden ondergebracht bij de partij die het hoogste scoort in de beveiliging van gegevens. Daarmee is ook de continuïteit van de toegang het beste geborgd. Alle informatie wordt opgeslagen op servers in Europa. Equimerio zelf hanteert een zeer strenge interne kwaliteitsbewaking en borgt dit ook met externe audits.

Door de uniforme opslag is de informatie daarmee ook binnen je eigen organisatie overdraagbaar. Je kan met meerdere collega’s en andere adviseurs samen op hetzelfde dossier werken.

Je verrijkt je werktterrein

Met de equimerio toolset verrijk je ook je eigen werkterrein omdat het je helpt om je betrokkenheid bij klantvraagstukken te verbreden. Ook al heb je al tientallen jaren werkervaring, met equimerio ontdek je telkens weer nieuwe invalshoeken en ga je steeds handiger manoeuvreren tussen verschillende belangen van de familie, de eigenaren en het bedrijf.

Ontdek zelf de voordelen van de equimerio® toolset

VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN

Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden van deze krachtige toolset gaat er niets boven het zelf uitproberen van deze digitale applicatie.

Vul je gegevens in om een demo aan te vragen.

De oprichters van Equimerio

Jurgen Geerlings

Jurgen Geerlings, van oorsprong jurist en bankier, is in Nederland, Europa en het Verre Oosten actief als adviseur, schrijver en docent op het terrein van de familie­bedrijfs­kun­de. Als oprichter van MESA Family Business Consul­tants concen­treert hij zich op vraagstukken over gover­nan­ce, eigendomsstrategie, generatie­wisselingen en het opera­tio­na­liseren van familie­waarden en begeleidt hij opvol­gende generaties bij hun ingroeiproces als toekomstige eigenaren en mogelijke intreders in het bedrijf.
René Hol

René is van oorsprong werktuig­bouw­kun­dige. Hij heeft een uitgebreide ervaring opgedaan als adviseur op het gecom­bineerde terrein van onder­nemings­stra­tegie, bedrijfs­voering en automa­tisering. Als partner van EY heeft hij hierin een inter­nationale praktijk opgebouwd en langjarig geleid. Inmiddels is René langere tijd als zelfstandig onder­nemer actief en ondersteunt hij ondernemingen in het MKB met vraagstukken rondom digita­lise­ring, automa­­tise­ring, bedrijfs­voering, stra­tegie en bedrijfs­opvolging. 

Schrijf je in!

Ontvang relevante kennis en informatie over software updates